Equmenia Väse

Equmenia är vår ungdomsverksamhet som bland annat består av barnrytmik, scout och tonårsverksamhet. Du kan läsa mer om Equmenias verksamhet nedan.

Equmenias kontaktperson
Elin Lönnkvist
elin@equmeniakyrkanvase.se

Equmenias kassör
Anders Nilsson
054-86 31 56

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.