Equmenia Väse

Equmenia är vår ungdomsverksamhet som bland annat består av barnrytmik, scout och tonårsverksamhet. Du kan läsa mer om Equmenias verksamhet nedan.

Equmenias kontaktperson
Elin Lönnkvist
elin@equmeniakyrkanvase.se

Equmenias kassör
Anders Nilsson
054-86 31 56