Cafékväll ”Gärdestad, Fröding och Engh”

Lördag 6 april kl. 18.00 i Equmeniakyrkan.

Bertil Engh sjunger och spelar. Servering.