Gudstjänster

Våra gudstjänster hålls till största del i Equmeniakyrkan i Väse samhälle, men under sommaren har vi även musikprogram i vårt missionshus i Ölmhult. Vi samarbetar också med Equmeniakyrkan i Ölme och har ibland gemensamma gudstjänster.

Under pandemin blev våra gudstjänster digitala och du kan fortfarande se både digitala minigudstjänster och andakter på vår YouTube-kanal.
Klicka här för att komma till kanalen.