Julvandring vid Equmeniakyrkan

Andakt med julvandring om dagarna kring Jesu födelse söndag 12 december kl. 16.00 (OBS! Tiden). Smörgåsfika.