Konfirmationshögtid 2 juli

Konfirmationshögtid 2 juli kl. 11.00 i Equmeniakyrkan. Ingela Öhman, Tanja Halvardsson, m fl.