Nyfiken på Alpha

Torsdag 31 mars kl. 18.30 i Församlingshemmet i Ölme.

Här är tillfället att få veta mer om hur ALPHA funkar!
Kom och var med! Vi ses i församlingshemmet i Ölme.
ANMÄLAN senast 25/3 (för matens skull). Hör av dig till
Ingela 0701-497 351. Om du sedan vill gå vidare
så startar kursen den 28/4.