Scout

I scouterna får man börja när man går i årskurs två. Tillsammans lär vi oss leva i och tillsammans med naturen. Matlagning, spårning, knopar och läger är självklara inslag i vår scoutverksamhet. Vi träffas i Hedetångens gamla lanthandel och är utomhus så mycket vi kan. Kårchef är Göran Johansson.