Scout

I scouterna får man börja när man går i årskurs två. Tillsammans lär vi oss leva i och tillsammans med naturen. Matlagning, spårning, knopar och läger är självklara inslag i vår scoutverksamhet. Vi träffas i Hedetångens gamla lanthandel på måndagar kl. 18.30-20.00 och är utomhus så mycket vi kan.

Har du frågor om scout är du välkommen att kontakta kårchef Göran Johansson
070-5294089.