Ta med fika till gudstjänsterna

På grund av pandemin väljer vi att inte ha servering efter våra gudstjänster.
Däremot får du gärna ta med eget fika och stanna kvar för trevlig samvaro med avstånd efter gudstjänsterna. Varmt välkommen!