Alpha

Alpha-kurs i Ölme församlingshem!

Vad är Alpha?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och
reflektera kring livet och dess mening och är
speciellt anpassad till de som inte är vana
kyrkobesökare. På kursen får vi en plats
dit vi kan komma och koppla av, äta,
lyssna och dela våra tankar.

Hur är en Alphakurs upplagd?
Alphakvällarna består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid.
Därefter hålls ett föredrag, utifrån livets frågor och kristendomens
svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare
kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.
Alpha pågår i tio veckor och varje gång tittar vi på en ny aspekt av livet
och den kristna tron. Dessutom reser vi bort på en övernattning.

Kurskvällarna börjar med att vi äter soppa tillsammans.
Kursen är gratis, men maten serveras till självkostnadspris = 500 kr.

Gemensamt arrangemang
Alpha-kursen i Ölme är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Ölme,
Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme.
Mer information: www.svenskakyrkan.se/kristinehamn


LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA!