Välkommen till oss!

Equmeniakyrkan Väse
Hammargatan 11
655 95 Väse

054-840060

Diakon och Församlingsföreståndare
Ingela Öhman
ingela.hman@gmail.com
070-149 73 51

Vice Församlingsföreståndare

Sten Johansson
backasten@outlook.com
073-4388686

Församlingens ordförande

Stig Carlsson
070-3798192

Kassör
Anders Nilsson
054-86 31 56

Församlingskommunikatör
Anna Bergqvist
a.bergqvist79@gmail.com
0768-387703

Minnesfonden
Elvy Axelsson
elvy.axelsson@outlook.com
054-844062

Equmenias kontaktperson
Elin Lönnkvist
elin_c@hotmail.com

Equmenias kassör
Anders Nilsson
070-8189784