Alphastart

Första kvällen i församlingshemmet i Ölme. Mer information här: https://equmeniakyrkanvase.se/alpha/

Equmeniakyrkan Väse

Årshögtid i Equmeniakyrkan

Årshögtid för equmeniakyrkan Väse och Ölme. Ingela Öhman, Tonika, m fl. Nattvard. Kyrkfika.