Årshögtid för Equmeniakyrkorna Väse och Ölme

Årshögtid för Equmeniakyrkorna Väse och Ölme i Equmeniakyrkan Väse.

Söndag 18 februari kl. 11.00.

Ingela Öhman, Tonika, med flera. Nattvard.