Cafékväll ”Det vi inte kan berätta”

Cafékväll ”Det vi inte kan berätta”.

Lördag 27 januari kl. 18.00

Cecilie Larsen berättar om Equmeniakyrkans samarbeten i Centralasien och Kaukasien.