Församlingarnas årshögtid 12 februari

Årshögtid för Equmeniakyrkorna Väse och Ölme i Klippan, Ölme kl. 11.00.
Ingela Öhman, Tonika, m fl. Nattvard.