Gudstjänst med scoutinvigning

Välkommen på gudstjänst med scoutinvigning i Equmeniakyrkan söndag 16 oktober kl. 11.00. Ingela Öhman och konfirmanderna medverkar. Kyrkfika efter gudstjänsten.