”…och som Jesus sa: Ju fler kockar desto sämre soppa.”

Ja, utbildning är viktigt.

Med en bra utbildning blir det lättare att skilja på ett ordspråk och vad som faktiskt står i Bibeln. För att inte tala om det som också är viktigt: Att kunna förmedla Guds ord, förstå omvärlden, fatta rätt beslut i svåra situationer och möta människor med olika bakgrund och i olika livssituationer.

Vi behöver investera i framtiden genom att se till att våra blivande pastorer och diakoner får den utbildning som de själva och församlingarna behöver. För med kunskap i bagaget blir det lättare att göra ett bra jobb.

Var med och utbilda nya pastorer och diakoner

I början av mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna. En del av utbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt. Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt att finansiera den.

Ge framtida pastorer och diakoner chansen att bli sitt bästa jag och växa i Jesu efterföljd.  Var med och utbilda nästa generation medarbetare!

Din gåva & förbön betyder mycket!

Ge en gåva via Swish eller Bankgiro till för att göra utbildningarna möjliga.

(Märk betalningen med ”POD”)

Swish: 900 32 86 | Bankgiro: 90 03 28-6