Påskdagsgudstjänst

Vi firar påskdagen tillsammans i Equmeniakyrkan Väse kl. 11.00
Ingela Öhman och Tonika medverkar.
Kyrkfika.